Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Utvalgsleder i SU, Claus Sohn Andersen, fremmet tilleggsforslag om å oppfordre søker til å finne andre løsninger for å beholde gården i familiens eie, da saken om Flom Søndre igjen ble behandlet i utvalget.
Utvalgsleder i SU, Claus Sohn Andersen, fremmet tilleggsforslag om å oppfordre søker til å finne andre løsninger for å beholde gården i familiens eie, da saken om Flom Søndre igjen ble behandlet i utvalget.

Ber gårdeier finne andre løsninger for å holde eiendommen i familiens eie