Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

BOPLIKT: Politikerne står på kravet om boplikt på eiendommen (foto: Kartutsnitt fra 1881.no).
BOPLIKT: Politikerne står på kravet om boplikt på eiendommen (foto: Kartutsnitt fra 1881.no).

Får ikke fritak fra boplikt – hensyn til bosetting veier tyngst