Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

BOPLIKT: Politikerne står på kravet om boplikt på eiendommen.
BOPLIKT: Politikerne står på kravet om boplikt på eiendommen. FOTO: 1881.no kartutsnitt

Får ikke fritak fra boplikt – hensyn til bosetting veier tyngst