Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Bjørg Tveito Lundefaret
Bjørg Tveito Lundefaret

Leserinnlegg: Fensdagene – og Kanalens artikkel om at ett parti dominerer

I dette leserinnlegget kritiserer ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) Kanalens artikkel om Fensdagenes program. 

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening


En artikkel i Kanalen dagen før åpning av årets Fensdager har fokus på at ett parti dominerer programmet.

Jeg vil gjerne kommentere dette:

Vedr åpningen, så hadde vi i utgangspunktet en avtale med Næringsminister Jan Christian Vestre. Da han i slutten av februar meldte forfall pga pålegg om å møte i Stortinget, måtte vi finne en erstatning for han. Vi er glade for at han likevel har så stor interesse av å delta på Fensdagene at han tar turen etter avsluttet dag på Stortinget.

Vi kontaktet Bård Hoksrud, FRP som tidligere har vist stort engasjement for Fensfeltet, men fikk etter et par dager tilbakemelding fra hans sekretær om at han ikke hadde anledning.

Leder i næringskomiteen, Wilfred Nordlund, SP ble deretter forespurt. Han takket også nei. Jeg kontakt Hadia Tajik, som takket ja.

Medlemmer av Vestfold Telemark fylkesting er invitert, de har fylkesting tirsdag 18. april, og sender derfor varaordfører Sven Tore Løkslid til erstatning for fylkesordfører, som må være til stede i fylkestinget.

Det blir også nevnt Knut Helkås Dahl, AP. Han skal delta i en sofasamtale sammen med bl.a. næringsminister Vestre og Anniken Haugli, NHO. Han ble nok spurt mer på bakgrunn av sin klare røst og for å stille kritiske spørsmål, enn som medlem i AP.

Vilde Coward, som ordstyrer på torsdag, har ifølge Kanalen bakgrunn som AP-bystyrerepresentant i Trondheim. Hun ble forespurt etter anbefaling fra NHO, Coward har til daglig sitt virke der.

Hun takket ja til oppdraget, men ba om en godtgjørelse på kr 35 000. Dette takket vi nei til, og kan opplyse om at Frid Berge skal være ordstyrer på konferansens siste dag.

Hanne Velure blir også nevnt, hun fortsatt er aktiv Høyre politiker, og en drivende dyktig både politiker og leder for USS.

I tillegg er invitasjoner til årets Fensdager sendt alle stortingsgrupper, en spesiell invitasjon til Telemarksbenken på Stortinget, samt alle medlemmer i Vestfold Telemark fylkesting.

Dette til orientering.

Bjørg Tveito Lundefaret

Ordfører og medlem av programkomiteen