Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Kirsti Arvesen Nesheim forteller at det i jobben med programmet for Fensdagene har vært fokus på å finne bidragsytere som sitter tett på makta og de som jobber med Mineral-Norge.
Kirsti Arvesen Nesheim forteller at det i jobben med programmet for Fensdagene har vært fokus på å finne bidragsytere som sitter tett på makta og de som jobber med Mineral-Norge.

Tre dager satt av til Fen – ett parti dominerer programmet

Tirsdag starter et tredagers program som skal ta for seg Nomes framtid, med tanke på en utvikling av Fensfeltet. Men bred politisk representasjon er det ikke på programmet.

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (Ap) åpner Fensdagene 2023. Som første gjest på programmet finner vi medlem av Stortingets energi- og miljøkomité Hadia Tajik (Ap). I tillegg skal også leder av hovedutvalg Telemark, Sven Tore Løkslid (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og lokalpolitiker Knut Helkås Dahl (Ap) bidra på arrangementet.

Også konferansier for dag torsdagens program, Vilde Coward, har Ap-bakgrunn fra blant annet bystyret i Trondheim.

Politisk slagside?

Hanne Velure fra Utmarkskommunenes sammenslutning, har riktignok bakgrunn som vararepresentant til Stortinget for Høyre. Anniken Hauglie fra NHO er som kjent også tidligere minister for Høyre, og Ådne Naper fra fylkets hovedutvalg for klima, areal og plan er SV-politiker.

Likevel må den politiske slagsiden sies å være ganske stor.

Hvor er de andre partiene? Det har Kanalen spurt Fenskoordinator Kirsti Arvesen Nesheim om.

– Må jobbe opp mot de som sitter med makta

– Nå er det en gang slik at Arbeiderpartiet sitter i regjering i dag, og da blir tilfeldighetene litt sånn, forklarer Nesheim.

Hun understreker at arbeidet med programmet, har hatt fokus på å finne folk i posisjoner hvor man er tett på det som skjer i mineral-Norge.

– Tajik sitter i energi- og miljøkomiteen og er tett på hvordan myndigheten tenker om mineraler nå, og hvilke strategier det jobbes med. Dette handler om posisjoner, ikke politisk tilhørighet, og vi har ikke plukket ut deltagere etter partitilknytning, bedyrer Nesheim.

– Har det vært en tanke underveis i arbeidet med programmet, å få med representanter fra andre politisk ståsted?

– Fra kommunens side er nomeheringene og Fensfeltet, som har hatt fokus. Dette er en sak som skal holdes varm i lang tid framover. Alle skal bli hørt. Vi må selvsagt jobbe opp mot de som sitter med makta, men det kan forandre seg i årene som kommer og vi skal hele tiden jobbe på tvers av politikk og partier for å lytte til alle sider, sier Nesheim.

Hun tror likevel programmet er mer politisk balanser enn det kan se ut til ved første øyekast.

– Her har vi med en blanding av næringer, offentlig og privat sektor og miljøorganisasjoner, så jeg vil tro den politiske tilhørigheten er bred.

Hele Telemarksbenken ble spurt

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret opplyser til Kanalen at alle stortingsgruppene ble invitert til Fensdagene.

– Det ble sendt spesiell invitasjon til Bård Hoksrud (Frp) om å åpne, men han takket nei. Hele Telemarksbenken og hele fylkestinget ble invitert, sier Lundefaret.

Fensdagene kolliderer med et møte i fylkestinget. Dette skal være grunnen til at varaordfører Løkslid kommer til Fensdagene, men ikke fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP).