Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Rare Earth Norway AS (REN), ved styreleder  Sturla Steinsvik (i midten), daglig leder Alf Reistad (t.v.)
Rare Earth Norway AS (REN), ved styreleder Sturla Steinsvik (i midten), daglig leder Alf Reistad (t.v.)

Gruveselskapet REN inn på hurtigsporet: – Vi har hentet inn våre beste menn

Ledelsen i gruveselskapet som satser tungt på Fen, har forsterket og omorganisert bedriften for å kunne drive aktiviteten raskere mot målet.

 

Noe av det siste næringsminister Jan Christian Vestre gjorde før jul, var å varsle et hurtigspor for kritiske mineraler i Norge. I klartekst innebærer det fortgang i gruveplanene på Fen.

Det signalet har gruveselskapet Rare Earths Norway AS (REN) tatt på alvor, og har nå tatt grep i egen organisasjon for å øke innsatsen.

For kort tid siden kunne Kanalen fortelle at selskapet hadde ansatt Alf Reistad som ny daglig leder til erstatning for Leo Helland.

Nå er nok en ny mann på plass.  Christian Rainer skal bidra innen planlegging og utvikling av gruvedrift og produksjon.

Eier av REN, Sturla Steinsvik, forklarer omorganiseringen slik:

– REN ser med spenning fram til innholdet i EU Critical Minerals Act, som vil bli lansert 8. mars.

– I Næringsminister Jan Christian Vestre sin pressemelding 23. desember 2022, går det fram at regjeringen vil etablere et hurtigspor for kritiske mineraler i den kommende mineralstrategien. Dette er i henhold til regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om satsing på mineraler for det grønne skiftet – for eksempel REE.

– Dette legger press både på saksbehandlingen hos norske myndigheter, inkludert Nome kommune, og ikke minst for REN som ønsker å starte mineralutvinning på Fensfeltet.
For å holde framdriften har REN nå styrket sin organisasjon ytterligere.

– Alf Reistad, som jeg har samarbeidet med siden 2002 er nå ansatt som kommunikasjonssjef med ansvar for blant annet samfunnskontakt. I tillegg vil han fungere som daglig leder i en overgangsperiode.

– Christian Rainer, som jeg har samarbeidet med siden 1996, skal arbeide med planlegging og utvikling av gruvedrift og produksjon.

Østerrikeren Christian Rainer, som i tillegg til universitetsutdannelse innen gruvedrift, har 40 års fartstid innen gruveindustrien og ikke mindre enn ni generasjoner gruvearbeidere i egen slekt. Han har samarbeidet med Steinsvik siden 1996, blant annet ved Hustadmarmor utenfor Molde. Rainer er nå hentet inn for å delta i selskapets nye virksomhet på Fen, sammen med sitt team av fagfolk.

– Dette er et stort og globalt viktig prosjekt som vi vil utvikle sammen. Vi trenger involvering fra mange statlige hold og kommunen, sier Rainer til Kanalen.

Både han og REN-ledelsen roser Nome kommune for sin håndtering av prosessen.

– Vi opplever profesjonell og god service hele veien. Nome leverer god kvalitet og går foran med et godt eksempel.

Selv sier Steinsvik at Nome står i en særstilling.

– Jeg har vært aktiv i 60 år, og aldri opplevd å bli så godt mottatt noen gang. Her er man positive, hjelpsomme og løsningsorienterte. Dette er det grunn til å være stolt av.

Om selve gruveprosjektet presiserer de at Fen blir et stort prosjekt over lang tid.

– Dette blir et stort, også globalt. Det vil bety konsekvenser for innbyggerne og gi verdifulle arbeidsplasser.

Ambisjonen er å etablere en «usynlig» gruve, men selve mineralprosesseringen vil måtte foregå i et eget prosessanlegg anslagsvis fire-fem km fra Fen.

Med en diameter på fire til seks kilometer fra sentrum av Fensfeltet vil gruvegangen komme opp i dagen.

Det opereres med et uttak av malm på inntil 10 millioner tonn årlig. Avgangen – altså det av malmen som ikke er REE-mineraler – er i hovedsak kalk, ifølge Steinsvik.

– Kalk er noe jeg har drevet med i 60 år, og som jeg ønsker å utnytte til annen produksjon. Det er viktig for å redusere behovet for deponi, og utnytte mest mulig av forekomsten.

Regiongeolog Sven Dahlgren har estimert den totale forekomsten til 1.4-3.3 milliarder tonn ned til ett tusen meters dybde. Dette tilsvarer ca. 30-50 millioner tonn med REE.

– Men sannsynligvis er forekomsten dypere. Uansett snakker vi om gruvedrift i hundreårsperspektiv.

– Det er et meget stort potensial, og ressursen må behandles med forsiktighet og klokskap slik at vi får maksimal ressursutnyttelse.

– Hva med sikkerheten til de som skal jobbe i gruva? Det er radioaktivitet i området?

– De som skal jobbe her skal ha all mulig beskyttelse, selv om radioaktiviteten i vår del av forekomsten ikke er spesielt høy. Foreløpige kartlegginger viser at gjennomsnittet av prøveresultatene ligger på grenseverdien for det som blir regnet som radioaktivt materiale. Vi planlegger uansett for at det skal være sikkert for folk, både inne i og rundt gruven. Dette er en utfordring vi tar på alvor og hvor vi benytter internasjonal kompetanse.

– Nå bygger vi for fremtiden, og har hentet inn våre beste folk til prosjektet.

På spørsmål om når oppstarten av virksomheten skal i gang, henviser REN-ledelsen til ambisjonene som regjeringen vil legge fram i sin kommende mineralstrategi. Forhåpentligvis vil det bli orientert om denne under Fensdagene 18. – 20. april. 

REN AS

REN AS er den mest profilerte aktøren som jobber med å starte gruvedrift på Fensfeltet – det vil si det geologiske området som innehar Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller.

Mineralene som finnes i Fensfeltet, regnes av EU som de aller mest kritiske i verden. Bruksområdene er alt fra magneter i elmotorer til våpensystemer, mobiltelefoner, datamaskiner, solceller og vindmøller. Det går blant annet med flere hundre kilo REE-mineraler i produksjonen av ett F-35-jagerfly.