Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Bård Hoksrud (FrP)
Bård Hoksrud (FrP)

Hoksrud om Fensfeltet: – Lite konkret og for lite forpliktende fra statsråden

– Jeg er glad for at det kommer noen nye tiltak for mineralnæringen. Men hurtigsporet som Vestre har lansert er for lite konkret, for lite forpliktende og mangler målbare målsetninger, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) til Kanalen.

Lillejulaften lanserte næringsminister Jan Christian Vestre (AP) et hurtigspor for mineralnæringen.

Målet er både at det skal letes mer etter kritiske mineraler i Norge, og at behandlingstiden for godkjenninger til å starte ny gruvedrift skal reduseres.

I dag tar det mellom 10 og 15 år å få en godkjenning på plass. Det betyr at Norge trolig har det tregeste systemet i Europa.

Med så lang behandlingstid øker også den økonomiske risikoen for de private bedriftene som jobber med å realisere nye gruver.

– For lite – og for lite konkret

En av de sentrale rettighetshaverne på Fensefeltet, Rare Earths Norway (REN), har uttalt til Kanalen at de ser «veldig positivt på de nye signalene fra regjeringen om at de vil fremskynde prosessene med å få i gang mineralaktivitet»

– Signalene fra regjeringen er en oppfølging og styrking av det som står i Hurdalsplattformen, sa daglig leder i REN, Leo Helland.

Leo Helland

Men opposisjonspolitiker Bård Hoksrud (FrP), er ikke helt fornøyd med det Vestre kom med på lillejulaften.

Hoksrud har involvert seg i Fensfeltet ved flere anledninger, og sto sentralt da Høyre- og FrP-regjeringen bevilget penger til å bore 2000 meter med prøver på Fensfeltet i 2017.

– Jeg er glad for at det kommer noe fra regjeringen, men jeg er redd for at en strategi er for lite forpliktende. Det følger ikke penger med en strategi, og jeg tror det er det viktigste her. Vi trenger et offentlig-privat samarbeid, og at staten er med på finansieringen, i hvert fall i starten. Når det gjelder hurtigsporet, tenker jeg at intensjonen er god. Men punktene ligner mye på ting vi har hørt snakk om lenge, og som ikke har fungert, sier Hoksrud.

Hoksrud peker på at hurtigsporet ikke tallfester hvor mye raskere godkjenningsprosessene skal gå, og mener innholdet dermed blir uforpliktende.

– Får de ned behandlingstiden fra 15 til 14 år, eller fra 10 til ni år, er jo det en reduksjon. Men jeg tror ikke noen vil være fornøyd med det. En av styrkene ved Nasjonal transportplan, er at den inneholder tallfestede mål, og det kunne vært en idé her også, sier Hoksrud.

Har øremerket penger til leting

Statssekretær i næringsdepartementet, Anne Marit Bjørnflaten (Ap), viser til at regjeringen har satt av penger til økt leteaktivitet.

– Vi er helt enige i at det tar for lang tid å utvikle mineralprosjekter. Det er nettopp derfor regjeringen i statsbudsjettet har øremerket 10 millioner kroner til å kartlegge mineralressurser og allerede nå åpner et hurtigspor for kritiske råvarer, slik at vi stimulerer til utvikling av slike prosjekter, sier Bjørnflaten.

Anne Marit Bjørnflaten FOTO: Nærings- og fiskeridepartementet

– Regjeringen har høye ambisjoner for mineralnæringen i Norge. Vi har som mål å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, og produsere mineraler, metaller og sjeldne jordarter som er avgjørende for verdens elektrifisering og det grønne skiftet. Derfor jobber vi nå med en ny mineralstrategi som skal ta norsk mineralnæring i en mer fremtidsrettet retning, legger Bjørnflaten videre. Men hun minner også på at mineralutvinning har konsekvenser for omgivelsene.

– Å kunne drive utvinning av mineraler er en forutsetning for det grønne skiftet, men det er også en forutsetning av det utvinnes på en bærekraftig måte.