Les også:

Disse ringene rundt Fen kan få stor betydning i fremtiden