Les også:

LO og NHO lanserer felles strategi for gruvedrift på Fensfeltet