Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Korona vaksinering_vaksineglass_HD_bilde2_nettskalert

Er du i disse risikogruppene får du tilbud om en tredje vaksinedose

FHI har nå gått ut med detaljert informasjon om hvem som i første omgang er kandidater til å få en tredje vaksinedose i Norge.

I hovedsak gjelder dette to pasientgrupper med alvorlig svekket immunforsvar. Noen av pasientene må vente på brev fra sykehuset, mens andre aktivt kan dokumenter sitt behov og få fortgang i vaksineringen.

Dette kan du lese mer om nedover i artikkelen.

Kan ta tid før brevet kommer
For å kvalifisere til et tredje stikk må det uansett dokumenteres at du tilhører en av de utvalgte gruppene, og den det gjelder skal motta et brev fra sykehuset med informasjon.

Men det kan ta tid før et slikt brev blir sende ut, og de som er i risikosonen kan i visse tilfeller selv gjøre en jobb for å bli vaksinert hurtigere.

Under ser du beskrivelsen av risikogruppe nummer én. Personer som omfattes av denne kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før du har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 1

– Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon
– Alvorlig og moderat primær immunsvikt
– Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
– Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Risikogruppe nummer to er satt sammen på litt ulikt vis, med egen informasjon for hver diagnose:

– Pasienter som bruker immundempende medisiner kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

– Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling er aktuelle for dose tre. Men disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

– Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en de andre gruppene er også aktuelle for dose tre. Men disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Her får du mer info
Trenger du å vite mer kan du lese hele brevet fra FHI der detaljene fremgår.

Dersom du er, eller tror du kan være, en aktuell kandidat for å få tredje dose, sier Nome kommunen også at du kan ringe vaksinetelefonen for å få mer informasjon: 482 86 139 (mandag – torsdag mellom kl. 9 – 14).