Les også:

– Campingen kan ikke være folks faste sted for å lufte hunden