Les også:

Denne gjengen lokket 21 familier til Nome