Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Gudstjeneste i Holla kirke

5. mai 2024 kl. 11:00
Holla og Helgen menighet

Holla kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste v/Anne Berit Sunde
Besøk av Birgitte Bugaard Ørnes
Offergave misjonsprosjektet i Estland
Kirkekaffe

Sted: Holla kirke
Dato: 05/05-24
Tidspunkt: 11:00