Åpent politisk møte og debatt

22. august 2023 kl. 18:00
Brukerrådet ved Ringsevja aktivitetssenter