Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Abonnementsvilkår

Partene:
Selger er Kanalen AS, Stårrvegen 1, 3830 Ulefoss.
Org. 981 683 447
E-post: abo@kanalen.no
Tlf. 973 05 145
Kanalen AS betegnes i det følgende som selger/selgeren

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Generelt:
Disse abonnementsvilkårene gjelder for alle som abonnerer på papiravisa og/eller digitale produkter og tjenester fra selger. Vilkårene kan endres uten nærmere varsel, men ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

Produktet:
Produktet består av Kanalen sin digitale utgave som kan leses på datamaskin, nettbrett eller mobil og nettsiden kanalen.no med alt innhold. Produktet kan også inneholde den trykte papiravisen og levering av denne til dørmatte/postkasse dersom dette bestilles.

Pris:
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøperen skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.
Priser for abonnement kan justeres og nye priser vil komme fram av nettsidene før iverksettelse. For den enkelte abonnent gjøres nye priser gjeldende fra og med startdato for neste abonnementsperiode.

Betaling:
Selger kan kreve betaling fra det tidspunkt kjøpet gjennomføres. Kjøper får tilgang til produktet umiddelbart. Produktet bestilt på nett betales med Vipps, debet- eller kredittkort. Abonnementet forskuddsbetales, dersom betaling ikke gjennomføres vil abonnementet stoppes og faktura for eventuell ubetalt periode vil bli sendt.
Ved kjøp av abonnement i kampanjeperioder videreføres abonnementet automatisk til ordinære priser med mindre oppsigelse mottas senest 3 virkedager før kampanjeperiodens utløp. Kjøper har selv ansvaret for å følge med på når kampanjeperioden utløper. Ordinær pris vil da bli belastet betalingskort for en ny periode. Dersom ordinære priser ikke kommer fram av bestillingsskjema, finnes disse på selgers nettside eller ved henvendelse til kundesenteret.

Levering:
Produktet leveres fra betalingstidspunkt ved kontinuerlig oppdatering av nettstedet kanalen.no og en utgave i uka av e-avisen/den trykte papirutgaven (ca. 47 i året).
Korte stopp gir ikke fradrag i abonnementsprisen.

Angrerett:
Kjøper kan gå fra kjøpet inne 14 dager etter betaling, ellers løper abonnementet til det blir sagt opp av kjøper.

Oppsigelse:
Abonnementet er bindende til det sies opp av kjøper, abonnementet kan ikke sies opp i bindingsperiode. Kjøper kan selv, når som helst bestille stopp av abonnementet ved utløp.
Oppsigelse kan være skriftlig, enten elektronisk på Min side, alternativt pr. post eller e-post til selgers kundesenter eller ved oppmøte. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. Abonnementet løper ut perioden du har betalt for. Dette innebærer at det ikke gis refusjon for innbetalt beløp.

Mangel på varen:
Om avisen uteblir på grunn av forhold utenfor selgers kontroll, eller andre leveringsproblemer, vil selgers erstatningsansvar begrense seg oppad til det kjøper har betalt for tilsvarende tidsrom. Forsinket avis vil ikke gi erstatning.

Konfliktløsning:
Klage rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuell tvist i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Tilgang til materiale:
Som kjøper av Kanalen har du tilgang til alt materiale, medregnet tekster, artikler, nyheter, foto og video, grafikk og annet som er publisert av Kanalen. Du kan lasta ned og/eller skriva ut en enkel kopi av materialet til eget bruk. Avfotografering, nedlastning eller kopiering med tanke på gjenbruk er ikke tillat.

Misbruk av abonnement:
Den juridiske eieren av abonnementet er den som har tegnet det. Brukernavn og passord til avisa sine digitale tjenester må ikke deles med andre enn medlemmer av abonnenten sin husstand, som bor på samme adresse. Dersom abonnenten deler brukernavn og passord med andre, eller på annen måte misbruker Kanalen sine tjenester, har Kanalen rett til straks å stenge abonnenten sin tilgang til disse tjenestene og stoppe avisleveringen uten refusjon av innbetalt abonnementsbetaling.