Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

STORT ENGASJEMENT: Forslaget om å privatisere deler av det kommunale veinettet har utløst en storm av tilbakemeldinger. Blant annet har mange vært bekymret for en privatisering av Lonavegen. (Kartutsnitt 1881)
STORT ENGASJEMENT: Forslaget om å privatisere deler av det kommunale veinettet har utløst en storm av tilbakemeldinger. Blant annet har mange vært bekymret for en privatisering av Lonavegen. (Kartutsnitt 1881)

Kriterier for offentlig vei:

Massivt med tilbakemeldinger fra grendene