Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Statsforvalteren har vurdert søkers klage i saken om boplikt på Flom Søndre i Flåbygd (foto: kartutsnitt fra 1881.no).
Statsforvalteren har vurdert søkers klage i saken om boplikt på Flom Søndre i Flåbygd (foto: kartutsnitt fra 1881.no).

Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak i boplikt-sak