Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

ETTER GAMLEMÅTEN: Siden begynnelsen av april har laftekameratene Kjeld Stub-Jakobsen og Bernt Solvoll vært engasjert for Telemarkskanalen FKF med å felle inn klaver og bolter i stokkene som skal erstatte de gamle tømmerlensene i Norsjø-Bandakkanalen.
ETTER GAMLEMÅTEN: Siden begynnelsen av april har laftekameratene Kjeld Stub-Jakobsen og Bernt Solvoll vært engasjert for Telemarkskanalen FKF med å felle inn klaver og bolter i stokkene som skal erstatte de gamle tømmerlensene i Norsjø-Bandakkanalen.

– Veldig trivelig å få gjøre en sånn jobb for Telemarkskanalen