Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

STABILE TALL: Vi er nå 6 580 nomeheringer. Det viser ferske tall fra SSB, som ble publisert denne uka. Det er innvandring som redder folketallet i Nome, der det fødes færre enn antall mennesker som dør. Vi har dermed et fødselsunderskudd, men en positiv netto innflytting på grunn av innvandring.
STABILE TALL: Vi er nå 6 580 nomeheringer. Det viser ferske tall fra SSB, som ble publisert denne uka. Det er innvandring som redder folketallet i Nome, der det fødes færre enn antall mennesker som dør. Vi har dermed et fødselsunderskudd, men en positiv netto innflytting på grunn av innvandring.

Stabile folketall i Nome reddes av innvandring