Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

EKSEMPEL: Veier som går til kommunale badeplasser, vil falle inn under kriteriet for offentlig veg.
EKSEMPEL: Veier som går til kommunale badeplasser, vil falle inn under kriteriet for offentlig veg.

Svarer veien du bor i til noen av disse beskrivelsene? Hvis ikke så kan du måtte betale