Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

REKOGNOSERING: Direktør for 21st NORTH, Claus Østergaard, kartlegger jord og leire i området hvor det senere skal gjøres testuttak av steinmasser. Grunneier Tor Einar Hem følger prosjektet med stor interesse.
REKOGNOSERING: Direktør for 21st NORTH, Claus Østergaard, kartlegger jord og leire i området hvor det senere skal gjøres testuttak av steinmasser. Grunneier Tor Einar Hem følger prosjektet med stor interesse.

Forberedende runde:

Spaden i jorda på Fen