Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

I anledning frigjøringsdagen 8. mai, presenterer vi denne lokalhistoriske teksten fra Tormod Halvorsen (illustrasjonsfoto).
I anledning frigjøringsdagen 8. mai, presenterer vi denne lokalhistoriske teksten fra Tormod Halvorsen (illustrasjonsfoto).

Nazimyndighetenes arrestasjoner av folk fra Holla under krigen

Angiveriets epoke