Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Ytre Helgen Industriområde: Feltet med rød ring er området med klausul, blå ring er området REN er interessert i. Kartutsnitt fra kommuneplanen.
Ytre Helgen Industriområde: Feltet med rød ring er området med klausul, blå ring er området REN er interessert i. Kartutsnitt fra kommuneplanen.

Sikret eiendommen mot bergverksindustri. Frykter det kommer likevel