Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

FORURENSINGSLOVEN: Nome kommune minner om at sprengstein fra Fensfeltet vil kreve deponi, i henhold til forurensingsloven.
FORURENSINGSLOVEN: Nome kommune minner om at sprengstein fra Fensfeltet vil kreve deponi, i henhold til forurensingsloven.

Mange hensyn å ta: Mener sprengstein krever deponi