Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Her ved Holla trygdeheim (dagens rådhus) hadde skribent, Tormod Halvorsen, et møte med Olav Strand for over 40 år siden. Han fortalte blant annet om sitt liv som skogs- og jernbanearbeider (foto: lånt fra Holla historielags fotosamling, opphav ukjent).
Her ved Holla trygdeheim (dagens rådhus) hadde skribent, Tormod Halvorsen, et møte med Olav Strand for over 40 år siden. Han fortalte blant annet om sitt liv som skogs- og jernbanearbeider (foto: lånt fra Holla historielags fotosamling, opphav ukjent).

1 krone og 25 øre dagen