Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Et nytt signal- og sikkerhetssystem for togene prioriteres i ny NTP. For Sørlandsbanens del vil dette være på plass i 2030. Samtidig er viktigheten av å ivareta togkundene nevnt i den nye planen.
Et nytt signal- og sikkerhetssystem for togene prioriteres i ny NTP. For Sørlandsbanens del vil dette være på plass i 2030. Samtidig er viktigheten av å ivareta togkundene nevnt i den nye planen.

Dette betyr ny nasjonal transportplan for Nome:

– Folk vil fortsatt kjøre på nedslitte og trafikkfarlige veier