Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Kanadagås er en fremmedart, og derfor gir statsforvalteren Nome og Midt-Telemark fortsatt lov til å punktere egg (foto: pixabay.com).
Kanadagås er en fremmedart, og derfor gir statsforvalteren Nome og Midt-Telemark fortsatt lov til å punktere egg (foto: pixabay.com).

Viderefører tillatelsen til å punktere gåseegg