Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Jordraset fra anleggsområdet Kaste - Stoadalen ned mot Eidselva. (Foto: Olav Heggenes/Telemark fylkeskommune)
Jordraset fra anleggsområdet Kaste - Stoadalen ned mot Eidselva. (Foto: Olav Heggenes/Telemark fylkeskommune)

Jordskred fra anleggsområde på Ulefoss