Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Sigrid Dahl i politiet, beskriver en utvikling i kriminalsaker, i vårt politidistrikt, som gir grunn til bekymring.
Sigrid Dahl i politiet, beskriver en utvikling i kriminalsaker, i vårt politidistrikt, som gir grunn til bekymring.

Høyt antall saker knyttet til vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep