Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Øyvind Kaasa tok med Kanalen innerst inn i boligfeltet i Helgvinvegen, for å peke ut områder innover Helgjaskogen, han mener bør utvikles med tanke på industri og Fensfeltet.
Øyvind Kaasa tok med Kanalen innerst inn i boligfeltet i Helgvinvegen, for å peke ut områder innover Helgjaskogen, han mener bør utvikles med tanke på industri og Fensfeltet.

Øyvind peker ut Helgen: – Her er det jomfruelig terreng