Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Gården her på Søve fikk i slutten av januar beskjed fra Mattilsynet, om at en storfebesetning fikk såkalt båndlegging.
Gården her på Søve fikk i slutten av januar beskjed fra Mattilsynet, om at en storfebesetning fikk såkalt båndlegging. FOTO: Kristian Karlsen

Fikk restriksjoner fra Mattilsynet men de ble raskt opphevet