Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Steinar Tveito oppsummerer i dette leserinnlegget, velforeningens arbeid med å få til en ny gangbru over Lunde dam.
Steinar Tveito oppsummerer i dette leserinnlegget, velforeningens arbeid med å få til en ny gangbru over Lunde dam.

Gang- og sykkelvei over Lunde dam og sluse