Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

PLANFORSLAG: Planforslaget innebærer å etablere en gangbru over Telemarkskanalen ved Lunde sluse.
PLANFORSLAG: Planforslaget innebærer å etablere en gangbru over Telemarkskanalen ved Lunde sluse.

Sier nei til å ta ansvaret for gangbru over Lunde sluse: Vurderer videre arbeid som en krevende øvelse