Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Over 300 grunneiere på Fen har fått tinglyst en heftelse på sin eiendom i forbindelse med RENs utvinnelsesrett. Nome kommunes Fenskoordinator, Kirsti Arvesen Nesheim og RENs kommunikasjonsrådgiver, Tor Espen Simonsen, ønsker å betrygge grunneierne.
Over 300 grunneiere på Fen har fått tinglyst en heftelse på sin eiendom i forbindelse med RENs utvinnelsesrett. Nome kommunes Fenskoordinator, Kirsti Arvesen Nesheim og RENs kommunikasjonsrådgiver, Tor Espen Simonsen, ønsker å betrygge grunneierne.

Nylig fikk 328 grunneiere på Fen tinglyst en heftelse på sine eiendommer