Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Husefjell i Lunde er en av 27 nye skogområder, som nylig ble vernet rundt om i landet. 
Området er et populært turområdet og bildet er fra IL Skades postkasse og turmål på toppen av fjellet.
Husefjell i Lunde er en av 27 nye skogområder, som nylig ble vernet rundt om i landet. Området er et populært turområdet og bildet er fra IL Skades postkasse og turmål på toppen av fjellet. FOTO: Hege Dorholt

Har et særlig verdifullt skogsmiljø og en rekke rødlista arter