Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

I dette leserinnlegget skriver Tormod Halvorsen om tidligere prosesser rundt Fensfeltet og om det som skjer nå i dag. Bildet er hentet fra en tidligere prøveboring på Fen.
I dette leserinnlegget skriver Tormod Halvorsen om tidligere prosesser rundt Fensfeltet og om det som skjer nå i dag. Bildet er hentet fra en tidligere prøveboring på Fen.

Fensfeltet og arealbruken