Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

VIL OMREGULERE: Klemetsjordet på Sagene er i dag regulert til næringsformål, mens NI og styreleder Kjell Arne Lunde mener det vil være bedre å benytte det til boligbygging. Totalt er arealet på 14 dekar.
VIL OMREGULERE: Klemetsjordet på Sagene er i dag regulert til næringsformål, mens NI og styreleder Kjell Arne Lunde mener det vil være bedre å benytte det til boligbygging. Totalt er arealet på 14 dekar.

Vil ha næringsareal i Helgen og boligfelt på Sagene