Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Rektor ved Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste, Svein Pedersen er her sammen med ukrainske elever. Dette er en stor innvandrergruppe som den siste tiden har vært med på å holde folketallet stabilt.
Rektor ved Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste, Svein Pedersen er her sammen med ukrainske elever. Dette er en stor innvandrergruppe som den siste tiden har vært med på å holde folketallet stabilt.

Hadde det ikke vært for én gruppe mennesker, kunne folketallet i Nome vært langt lavere