Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

FÅR NYTT NAVN: Den nye traseen Kaste - Stoadalen, skal få offisielt navn. (Ill. VTFk)
FÅR NYTT NAVN: Den nye traseen Kaste - Stoadalen, skal få offisielt navn. (Ill. VTFk)

Dette blir navna på den nye vegstrekningen – om du ikke har noen innvendinger