Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Slik kan det bli seende ut. Bildet illustrerer hvordan skulpturen er tenkt plassert i terrenget ved smia på Vrangfoss.
Slik kan det bli seende ut. Bildet illustrerer hvordan skulpturen er tenkt plassert i terrenget ved smia på Vrangfoss.

Søker om å sette opp en ny skulptur