Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Prøvestaver fra boringer i Fensfeltet (foto: Thor Bendik Weider).
Prøvestaver fra boringer i Fensfeltet (foto: Thor Bendik Weider).

– REE Minerals AS har Europas største påviste forekomst av lette sjeldne jordarter