Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Onsdag kveld er det planlagt veiarbeid ved Slåttekåstunnelen på rv 36. Bildet er tatt i forbindelse med et tidligere arbeid, og det er ikke planer om å stenge denne gang.
Onsdag kveld er det planlagt veiarbeid ved Slåttekåstunnelen på rv 36. Bildet er tatt i forbindelse med et tidligere arbeid, og det er ikke planer om å stenge denne gang.

Her blir det manuell dirigering av trafikken