Hvorfor vi trenger konsekvensutredning av vindmølle- og solcellpark i nome.