Vindmøller langs E6 utenfor Strømstad.

Vindmøller er godt synlige