Liv Marit Sannerholt

Vi må øke fokus på unges bruk av narkotika