Liv Marit Sannerholt

Lønn og Heltid er det løsninga på bemanningsproblemene?