Bjørg Tveito Lundefaret
Bjørg Tveito Lundefaret

Svar til Skjellaug vedrørende vindkraft