Nomehering står tiltalt for vold, trusler, skadeverk og overtredelser av vegtrafikkloven