Den ene bilen måtte ha hjelp av bilberging
Den ene bilen måtte ha hjelp av bilberging

Trafikkulykke ved Namløs – ingen personskade