Opplagsvinner i Vestfold og Telemark!

Line Knutslid, Stian Holte, Knut Arve Sundberg og Tove Kåsene ved Nome sjukeheim, har stått i bresjen for et prosjekt som skal være med på kampen mot en global utfordring. Det dreier seg om antibiotikaresistente bakterier, og ved sjukeheimen kan de vise til meget gode resultater.
Line Knutslid, Stian Holte, Knut Arve Sundberg og Tove Kåsene ved Nome sjukeheim, har stått i bresjen for et prosjekt som skal være med på kampen mot en global utfordring. Det dreier seg om antibiotikaresistente bakterier, og ved sjukeheimen kan de vise til meget gode resultater.

Her har de redusert bruken av antibiotika med 50 prosent