Gamlebanken tagging - nedgang kjeller

Tagget ned vegger og ødela dekorasjon på Gamlebanken